56 34 13 10 post@reknar.no
Regnskapsføring

Vi tilbyr tradisjonelle regnskapstjenester, inkludert blandt annet:

 • Momsregnskap
 • Avdelingsregnskap
 • Prosjektregnskap
 • Årsoppgjør
 • Selvangivelse
 • Ligningsoppgaver
Lønn

Vi kan ta oss av:

 • Lønnsutbetaling
 • A melding
 • Årsoppgaver
 • Lønnsregnskap
 • Andre lønnsrelaterte tjenester
Fakturering